Minn Lobberick...

(Volksweise/Kamps)


2.
Woa emmer ich bön dengk ich döck an dich, verjliek dich mött angere Öart,
on seh' ich öt Nauts dich em Droom vörr mich, fang ich kohm de possende Wöart.

3.
Bej oß röm on töm kännt dich jeddes Kengk, din Fieär hätt net männije Stadt,
bekannt on berüchticht eß dinne Wengk, din See'n lanen en vörr en Bad.

4.
On wörd din Mu-ere en Fast jevi-ert, ja dann deet hej jedder sin Bääß,
din Kenger die wi-ete watt sich jehüert, mött oß loaven dich all de Jääß.

5.
Komm ich ennen Hemmel wie schön wüer datt, bej Petrus beantraach ich dann,
en Plätzke mött Bleck opp minn Heimatstadt, dann die träckt mich ewich em Bann.


Gästebuch

home

Kontakt

virtuelle Postkarten


Impressum - Datenschutzerklärung